Regualmin
1. Postanowienia ogólne
1.1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.2. Organizatorem Turnieju E-Sportowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze jest Dominik Kowalski, Arkadiusz Wydra, Radosław Adam, Szymon Liczycki oraz Hubert Piątkowiak z klasy 1Tc.
1.3. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike: Global Offensive (w skrócie CS:GO), który odbędzie się w dniach 07.01.2017 – 19.02.2017 (07.01.2017-29.01.2017 faza I rozgrywki online, 18-19.02.2017 faza II finały LAN) w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze (w skrócie ZSEiS).
1.4. W turnieju obowiązuje wpisowe 20 zł za każdą drużynę. Wpisowe pozwoli nam znacznie zwiększyć pulę nagród turnieju oraz podnieść jego atrakcyjność. Wpłata na konto jest konieczna do zarejestrowania drużyny.
1.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.
1.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia drużyny do udziału w turnieju bez podania powodu.
1.7. Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream lub materiał wideo.
1.8. Turniej składa się z dwóch faz:
I faza – rozgrywki online (biorą w niej udział wszystkie zgłoszone drużyny)
II faza – finały (ZSEiS w Zielonej Górze, 8 najlepszych drużyn z fazy I)
2. Warunki uczestnictwa
2.1. Udział w turnieju jest otwarty dla graczy powyżej 16 roku życia (ur. do 31.12.2000r). Gracz nie może być zbanowany.
2.2. W turnieju mogą wziąć udział osoby tylko i wyłącznie które są uczniami ZSEiS.
2.3. Każda drużyna składa się z 5 osób, możliwe jest dobranie 6 gracza jako gracza rezerwowego.
2.4. Każda drużyna musi mieć kapitana, który jest łącznikiem z organizatorami.
2.5. Skład drużyny musi być stały przez cały przebieg turnieju (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wymianę 1 gracza po uprzednim zawiadomieniu i zgodzie Organizatora)
2.6. Zawodnik będący w drużynie A nie może grać w żadnej innej drużynie ( ani jako rezerwowy, ani jako wymiana zawodnika)
2.7. Osoby posiadające VAC Ban`a z gry CS:GO nie mogą uczestniczyć w turnieju.
2.8. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona do 32.
3. Rejestracja drużyn
3.1. Rejestracja do turnieju będzie możliwa od 28.11.2016 do 09.12.2016 poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej (link do strony z rejestracją), zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz uiszczenie opłaty wpisowego na podane konto.
3.2. Podanie nieprawdziwych danych osobowych skutkuje dyskwalifikacją gracza/drużyny.
3.3. Nazwa drużyny oraz nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (drużyny z nie stosujące się do tego punktu nie będą rejestrowane).
3.4. Opłata jest stała, niezależnie czy drużyna posiada szóstego gracza rezerwowego czy też nie.
3.5. Opłaty wpisowego dokonuje się na konto: (Dane konta, tytuł przelewu)
3.6. O ważności rejestracji drużyny decyduje data wpłynięcia opłaty wpisowej na konto Organizatora. Po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących rezerwacji kapitan drużyny dostanie maila (na podane konto mailowe w formularzu rejestracji) potwierdzającego prawidłowe zarejestrowanie się do Turnieju.
4. Zasady fair play
4.1. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Punkt ten dotyczy fazy I i fazy II, a w szczególności zachowania na widowni podczas finałów (graczy oraz kibiców danej drużyny). Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte (upomnienie i ujemne punkty przyznawane przez Organizatora, trzy upomnienia to dyskwalifikacja).
4.2. Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą skutkowały upomnieniem i punktami ujemnymi.
4.3. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
4.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, drużyna może zostać usunięta z turnieju.
4.5. W obu fazach turnieju zabrania się:
– grania na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM,
– używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry,
– stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry,
– stosowania wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map,
– celowego poddawania meczu przeciwnikowi.
4.6. Uprasza się graczy o niewchodzenie na mecze nie swojej drużyny. Takie zachowanie będzie karane punktami ujemnymi i upomnieniami. Trzy upomnienia dla jednej drużyny oznaczają dyskwalifikację.
5. Struktura turnieju – faza I rozgrywki online
5.1. Faza I (faza grupowa) rozgrywane będą Online i będą trwały od 7.01.2017 do 29.01.2017. W tym czasie w każdej grupie zostaną rozegrane 6 meczy. W tym czasie żadna drużyna nie odpada z turnieju, do II fazy przechodzi 8 najlepszych drużyn.
5.2. Podczas fazy grupowej obowiązuje system rozgrywek ESL 5vs5, BO1. Ustawienie serwera system bo1 (best of one) · mr15 · mapa wybierana drogą eliminacji · czas rundy mp_roundtime 1.92 (1:55 min) · pozostałe ustawienia serwera config ESL 5vs5. Konfiguracja SRCDS esl5on5.
5.3. Mecze w grupie rozgrywane są tylko i wyłącznie w soboty i niedziele w godzinach od 10 do 20.
5.4. Pula dostępnych map podczas fazy I to mapy grupy czynnej służby tj. dust2, train, nuke, mirage, cobblestone, overpass i cache.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawiania drużyn w tabelkach/ grupach na podstawie losowania. Harmonogram meczy dostępny będzie na stronie turnieju
5.6. Przez cały przebieg meczu musi być ten sam skład drużyny, nie ma możliwości zamiany na gracza rezerwowego w czasie trwania meczu.
5.7. Drużyny muszą zjawić się na serwerze minimum 10 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu.
5.8. Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji serwera, rozpoczęcie meczu jest równoznaczne z akceptacją tych ustawień.
5.9. O stronie, po której będzie walczyła każda drużyna w pierwszej rundzie meczu (terrorist lub counter-terrorist) decyduje runda nożowa, rozgrywana na początku meczu.
5.10. Mapę wybiera się w drodze eliminacji, kapitanowie drużyn naprzemiennie odrzucają po 1 mapie.
5.11. Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z drużyn wygra 16 rund. W przypadku remisu wymagana jest dogrywka. Nie przewiduje się przerw podczas trwania meczu (oprócz tej przy zmianie stron).
5.12. Każda drużyna ma prawo do jednej pauzy taktycznej w trakcie trwania meczu trwającej nie dłuższej niż 2 minuty.
5.13. Każdy gracz zobowiązany jest do nagrania dema z rozgrywki. Demo do organizatorów wysyła tylko kapitan.
5.14. Każda drużyna ma obowiązek trzymać demo przez 48 godziny.
5.15. Brak dema jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem zgłoszenia przeciwnej drużyny.
5.16. Mecze fazy I punktuje się w następujący sposób:
1) Mecz wygrany 2 pkt.
2) Mecz przegrany 0 pkt.
5.17. Po zakończeniu każdej rundy na stronie turnieju dostępne będą wyniki meczów.
6. Faza II – Finały
6.1. Faza II odbędzie się w dniach 18-19.02.2017 w ZSEiS.
6.2. Do fazy II dostaje się 8 drużyn, które wywalczyły sobie awans w fazie grupowej.
6.3. Gracze mają obowiązek stawić się w ZSEiS 18.02.2017 o godzinie wyznaczonej przez Organizatora. Następuje weryfikacja danych osobowych, rozdanie identyfikatorów oraz ustalenie kolejności meczy.
6.4. Mecze rozgrywane są w formacie BO3 (do dwóch wygranych) o konfiguracji serwera ESL 5vs5. Konfiguracja SRCDS esl5on5.
6.5. Turniej odbędzie się na 10 komputerach PC. Obowiązującym systemem komunikacji między graczami podczas meczu jest TeamSpeak 3. Uczestnicy mogą się zaopatrzyć we własne kontrolery do gry (myszki i klawiatury) lub grać na sprzęcie udostępnionym przez Organizatora.
6.6. Mecze odbędą się w godzinach ustalonych przez Organizatora.
6.7. Każdej drużynie przysługuje prawo do wymiany gracza z podstawowego składu na rezerwowego przed rozpoczęciem meczu po uprzednim zgłoszeniu faktu do organizatorów.
6.8. Drużyna, która przegra swój mecz odpada z turnieju.
6.9. Mapę wybiera się na drodze eliminacji, kapitanowie drużyn naprzemiennie odrzucają po 1 mapie zaczynając od zespołu będącego po lewej stronie. O stronie, po której będzie walczyła każda drużyna w pierwszej rundzie meczu (terrorist lub counter-terrorist) decyduje runda nożowa, rozgrywana na początku meczu.
6.10. Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z drużyn wygra 16 rund. W przypadku remisu wymagana jest dogrywka. Nie przewiduje się przerw podczas trwania meczu (oprócz tej przy zmianie stron).
6.11 Każda drużyna ma prawo do dwóch pauz taktycznych w trakcie trwania jednej mapy trwającej nie dłuższej niż 2 minuty.
7. Nagrody
7.1. Nagrodzone zostaną trzy drużyny, które zajmą kolejno pierwsze trzy miejsca podczas finałów.
7.2. Każdy zawodnik nagrodzonej drużyny otrzyma medal oraz nagrody w zależności od zajętego miejsca.
7.3. Nagrody zostaną zakupione za wpisowe i będą to nagrody rzeczowe.
7.4. Nagrody mogą się zwiększyć o gadżety od sponsorów turnieju.
7.5. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu ostatniego meczu turnieju.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju.
8.2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
8.3. Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe przed, podczas trwania i po turnieju.
8.4. W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.
8.5. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinie kapitanów zespołów. Uprasza się o bezpośredni kontakt poprzez maila lub telefonicznie z osobą wyznaczoną przez Organizatora.